Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

FIRMY UAB „TUTUTIS“

 • DEFINICJE
 1. W Polityce prywatności (dalej – Polityka) firmy UAB „Tututis“ (dalej – Tututis) używane definicje:
  • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
  • Przetwarzanie danych – wszelkie operacje lub sekwencje transakcji przeprowadzanych za pomocą zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych środków z danymi osobowymi lub zestawami danych osobowych, takie jak gromadzenie, nagrywanie, sortowanie, systematyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, wydobywanie, zapoznanie się, korzystanie, uzyskiwanie dostępu przesyłając, publikując lub udostępnianie w inny sposób, też zestawianie lub łączenie z innymi danymi, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  • Plik „cookie” – to niewielki plik tekstowy który strona internetowa https://www.tutis.lt zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon komórkowy), dzięki czemu urządzenie końcowe użytkownika jest rozpoznawane po ponownym odwiedzeniu strony internetowej przez użytkownika;
  • inne definicje zdefiniowane w Rozporządzeniu, UOPDO i w innych przepisach prawnych, regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych.
 1. DANE OSOBOWE, PRZETWARZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Na stronie internetowej firmy Tututis https://www.tutis.lt Pańskie dane przetwarza:
  • apisując na stronie internetowej https://www.tutis.lt używane pliki „cookies” na Pańskie końcowe urządzenie, za pomocą którego Państwo odwiedzają naszą stronę.

 

III.                  NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY TUTUTIS UŻYWANE PLIKI „COOKIES”

 1. Pliki „cookies” używane na stronie internetowej firmy https://www.tutis.lt są zapisane na Pańskie końcowe urządzenie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie.
 2. Za pomocą plików „cookies” firma Tututis przetwarza następujące Pańskie dane osobowe:
  • Typ używanej przeglądarki;
  • Pańską historię przeglądania;
  • Pański adres IP przypisany do końcowego urządzenia;
  • liczbę odwiedzin na stronie;

4.5. czas przeglądania strony internetowej Tututis;

4.6. przeglądane sekcje strony internetowej Tututis;

4.7. inne informacje o Pańskich działaniach na stronie internetowej Tututis.

 1. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Tututis w następujących celach:

5.1. aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej;

5.2. ulepszyć i opracować stronę internetową, aby zaspokoić potrzeby przeglądania;

5.3. instalowanie nowych funkcji na stronie internetowej, które ułatwiają korzystanie ze strony, przeszukiwanie informacji na stronie i umożliwienie szerszemu kręgowi użytkowników dostępu do strony internetowej;

5.4. zapewnić rozwój produkcji i usług;

5.5 . analizować zachowanie użytkowników podczas przeglądania strony internetowej Tututis;

5.6. połączyć swoją stronę z zarządzanymi kontami sieci społecznościowych:

5.6.1. https://www.instagram.com/tutisbaby/;

5.6.2. https://www.instagram.com/tutisrussia/;

5.6.3 https://www.facebook.com/tutisbaby;

5.6.4. https://www.facebook.com/Tutisvezimeliai;

5.6.5. https://www.facebook.com/tutisitaly;

5.6.6. https://www.facebook.com/TutisRussia/;

5.6.7. https://vk.com/public134891736;

5.6.8. https://www.linkedin.com/company/tututis/;

5.6.9. https://www.youtube.com/user/tututiszippy.

5.7. Śledzić wskazania swojej strony internetowej.

 1. Na stronie internetowej Tututis są używane następujące kategorie plików „cookies”:

6.1. ściśle wiążące pliki „cookies”, aby zapewnić funkcjonowanie strony internetowej, aby umożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej. Te pliki „cookies” gromadzą ogólne informacje o korzystaniu ze strony internetowej przez odwiedzających;

6.2. analityczne pliki „cookies”, które pozwalają zidentyfikować i policzyć liczbę odwiedzających stronę internetową, śledzić, które sekcje strony internetowej są używane, a także zbierać inne informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej. Te pliki „cookies” dają firmie Tututis informacje, które są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej i wdrażania nowych funkcji;

6.3. funkcjonalne pliki „cookies”, które pomagają w identyfikacji i zapamiętywaniu użytkowników strony internetowej, odwiedzane sekcji strony internetowej, używane funkcji  strony internetowej, zmiany dokonane na stronie internetowej i innych wyborów dokonanych na stronie internetowej. Podczas ponownego odwiedzania strony internetowej Tututis, ona zostanie uregulowana zgodnie z wcześniejszymi wyborami, z wyjątkiem przypadków, kiedy użytkownik ręcznie usunie pliki „cookies” strony internetowej Tututis ze swojej przeglądarki internetowej lub te pliki „cookies” zostaną automatycznie usunięte z Pańskiego urządzenia końcowego po zakończeniu okresu użytkowania plików „cookies”

6.4. ukierunkowane lub promocyjne pliki „cookies” do kont sieci społecznościowych, o których mowa w ust. 5.6 niniejszej Polityki, w celu oferowania ofert i sugestii dotyczących zachowania podczas przeglądania w tych kontach na temat usług świadczonych przez Tututis.

 1. Poniższa tabela pokazuje okresy używania plików „cookies” firmy Tututis:

7.1.   Strona internetowa https://www.tutis.lt

 1. Pliki „cookies” Tututis są używane na podstawie Pańskiej zgody. Gdy odwiedzacie główną stronę internetową Tututis, na stronie „pop-up” możecie zaakceptować zapisanie do urządzenia końcowego wszystkich plików „cookies” używanych na stronie internetowej. Jeśli nie chcecie wyrazić zgody na wszystkie pliki „cookies” wykorzystywane przez stronę internetową Tututis, możecie przejść do ustawień zarządzania plikami „cookies”, link do których jest podany na tym samym oknie „pop-up”. W ustawieniach zarządzania plikami „cookies” możecie wybrać kategorie plików „cookies” do zapisania. Ściśle wiążące pliki „cookies” są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, niezależnie od tego, czy wyraziliście na to zgodę, ponieważ bez tych plików „cookies” nie będą mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej Tututis. Jeśli nie wyrazicie zgody na zapisanie analitycznych plików „cookies”, Tututis nie będzie w stanie ocenić, które ulepszenia strony internetowej i dodatkowe funkcje są potrzebne do poprawy jakości przeglądania strony internetowej. Jeśli nie wyrazicie zgody na zapisanie docelowych lub promocyjnych plików „cookies”, Tututis nie będzie w stanie dostarczyć Państwu sugestii odpowiadających Pańskim potrzebom i zachowaniom podczas przeglądania na kontach społecznościowych Tututis.

 

 1. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. Na stronie internetowej Tututis https://www.tutis.lt przetwarzane Pańskie dane nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przekaz danych osobowych jest obowiązkowy na podstawie przepisów Republiki Litewskiej.

 

 1. PRAWA ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ
 2. Wyrażając zgodę na zapis pliku cookie https://www.tutis.lt na swoim urządzeniu końcowym, Państwo otrzymują następujące prawa:

10.1. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych;

10.2. prawo do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Pańskich przetwarzanych danych osobowych ;

10.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

10.4. prawo do otrzymywania związanych z Państwem danych osobowych, które są przekazane firmie Tututis w zorganizowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie oraz do przekazywania takich danych innemu administratorowi danych;

10.5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pańskich danych osobowych.

 1. Warunki, ograniczenia i procedury wykonywania Pańskich praw określa Opis procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą, którą można sprawdzić na stronie internetowej https://www.tutis.lt.
 2. Myśląc, że przetwarzanie Pańskich danych osobowych przez stronę internetową Tututis nie jest zgodne z Rozporządzeniem, Ustawą o ochronie danych osobowych lub innymi przepisami Republiki Litewskiej regulującymi przetwarzanie danych osobowych lub w inny sposób narusza Pańskie prawa i wolności, możecie zwrócić się do Państwowego Urzędu Ochrony Danych zgodnie z trybem ustalonym w przepisach.