Kokybės garantija

 1. Gaminiui taikoma garantija dėl gamybos ar medžiagų defektų, naudojant jį pagal paskirtį ir laikantis nurodymų aprašytų vartotojo vadove.
 2. Garantinis laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos, nurodytos pirkimo kvite.
 3. Garantija suteikia teisę remontuoti, nebent gamintojas manytų, kad gaminį reikia pakeisti arba grąžinti.
 4. Gamintojas pasilieka teisę nutraukti konkretaus modelio, spalvos, audinio ar aksesuaro gamybą, o tai reiškia, kad per garantinį laikotarpį sugedusią detalę pakeis panašios spalvos ar panašia detale.
 5. Garantija galioja tik toje šalyje, kurioje gaminys buvo parduotas.
 6. Garantija galioja tik vartotojui, kuris pirko gaminį iš Tutis atstovo.
 7. Garantija neatmeta, neapriboja ar kitaip nepažeidžia jokių įstatymais nustatytų vartotojų teisių.
 8. Norėdami pasinaudoti garantija, turite pateikti pardavėjui:
  • pirkimo kvito su data kopiją;
  • aiškiai išdėstytą pretenziją;
  • gaminį su trūkumais ir (arba) gaminio ar gaminio dalies su trūkumais nuotraukas.
 9. Tutis atstovas pasilieka teisę nustatyti, ar buvo laikomasi garantijos sąlygų.
 10. Gaminį į garantinio aptarnavimo servisą pristatykite švarų.